Avrupa Birliği Ülkelerinde Kullanımı Yasaklanan Gıda Katkı Maddeleri

Zararlı katkı maddeleri hangileridir, zararlı gıda katkı maddeleri e kodları listesi, kanser yapan kanserojen gıda katkı maddeleri, yasaklı katkı maddeleri

Kullanımı Yasaklanan Zararlı Gıda Katkı Maddeleri

Bu yazımızda; gıdalarda kullanılan zararlı katkı maddelerinin e kodları nelerdir, zararlı katkı maddeleri nelerdir, kanser yapıcı gıda katkı maddeleri e numaraları nelerdir hakkında bilgiler yer almaktadır.

Çeşitli bilimsel araştırmalar neticesinde, insan sağlığına çeşitli zararlar veren veya verme potansiyeli olan gıda katkı maddeleri Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenerek üretimi, tüketimi ve kullanımı yasaklanmıştır. AB Komisyonu tarafından Yasaklanan Gıda Katkı Maddeleri Listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  

 

AB Ülkelerinde Kullanımı Yasaklanan Zararlı Gıda Katkı Maddeleri Tablosu

 

E Kodu

Gıda Katkı Maddesinin İsmi

Kullanımına İzin Verilen Maksimum Miktar

E103

Alkanet

0 mg/kg

E106

Riboflavin-5-Sodyum fosfat

0 mg/kg

E107

Yellow 2G

0 mg/kg

E121

Citrus Red No.2

0 mg/kg

E125

Ponso SX

0 mg/kg

E128

Red 2G

0 mg/kg

E130

Manascorubin

0 mg/kg

E143

Fast Green FCF

0 mg/kg

E152

Carbon Black (Hydrocarbon)

0 mg/kg

E154

Brown FK

0 mg/kg

E161a

Flavoksantin

0 mg/kg

E161c

Kriptoksantin

0 mg/kg

E161d

Rubiksantin

0 mg/kg

E161e

Violoksantin

0 mg/kg

E161f

Rodoksantin

0 mg/kg

E161h

Sitranaksantin

0 mg/kg

E164

Gardenia Yellow

0 mg/kg

E165

Gardenia Blue

0 mg/kg

E166

Sandalwood

0 mg/kg

E181

Tanenler

0 mg/kg

E201

Sodyum sorbat / Sorbik asit sodyum tuzu

0 mg/kg

E209

Heptil para-hidroksi benzoat

0 mg/kg

E216

Propil 4-hidroksibenzoat

0 mg/kg

E217

E216 nın sodyum tuzu

0 mg/kg

E225

Potasyum sülfit

0 mg/kg

E230

Bifenil

0 mg/kg

E231

2-hidroksibifenil

0 mg/kg

E232

Sodyum biphenyl-2-yl oxide

0 mg/kg

E233

2-(Thiazol-4-yl) benzimidazole

0 mg/kg

E236

Formik asit

0 mg/kg

E237

Sodyum format  (Formik asitin sodyum tuzu)

0 mg/kg

E238

Kalsiyum format (Formik asitin kalsiyum tuzu)

0 mg/kg

E240

Formaldehid

0 mg/kg

E241

Gum Guaicum

0 mg/kg

E243

Laurik Arginat Etil Ester

0 mg/kg

E264

Amonyum Asetat

0 mg/kg

E303

Potasyum askorbat

0 mg/kg

E305

Askorbil stearat

0 mg/kg

E313

Etil gallat (Thiodipropiyonik asit)

0 mg/kg

E314

Guaiac resin

0 mg/kg

E317

Potassium isoaskorbat

0 mg/kg

E318

Calsium

0 mg/kg

E323

Anoxomer

0 mg/kg

E324

Ethoxyquin

0 mg/kg

E328

Amonyum laktat

0 mg/kg

E329

Magnezyum laktat

0 mg/kg

E342

Amonyum fosfat

0 mg/kg

E344

Lesitin sitrat

0 mg/kg

E345

Magnezyum malat

0 mg/kg

E349

Amonyum Malat

0 mg/kg

E359

Amonyum adipat

0 mg/kg

E364

Sodyum Suksinat

0 mg/kg

E365

Sodyum fumarat

0 mg/kg

E366

Potasyum fumarat

0 mg/kg

E367

Kalsiyum fumarat

0 mg/kg

E368

Amonyum fumarat

0 mg/kg

E370

1,4-Heptonolacton

0 mg/kg

E375

Nikotinik asit

0 mg/kg

E381

Amonyum ferrik asit

0 mg/kg

E383

Kalsiyum gliserofosfat

0 mg/kg

E384

İsopropil sitrat

0 mg/kg

E386

Disodyum EDTA

0 mg/kg

E387

Oksistearin

0 mg/kg

E388

Tiyodipropiyonik asit

0 mg/kg

E389

Dilauril tiodipropionat

0 mg/kg

E390

Distearil tiodipropionat

0 mg/kg

E391

Pytic acid

0 mg/kg

E392

Biberiye ekstraktı

0 mg/kg

E399

Kalsiyum laktobionat

0 mg/kg

E408

Furselleran (Bakers yeast glycan)

0 mg/kg

E409

Arabinogalaktan

0 mg/kg

E411

Yulaf Gum

0 mg/kg

E423

Oktenil suksinik asitten (OSA) elde edilmiş Arabik Gum

0 mg/kg

E424

Curdlan

0 mg/kg

E428

Jelatin

0 mg/kg

E429

Peptonlar

0 mg/kg

E430

Polioksietilen (8) stearat

0 mg/kg

E443

Bromlandırılmış bitkisel yağlar

0 mg/kg

E446

Succistearin

0 mg/kg

E457

Siklo dektrin - alfa

0 mg/kg

E458

Siklo dektrin - gama

0 mg/kg

E467

Etil hidroksietil selüloz

0 mg/kg

E478

Laktik asit ve yağ asitlerinin gliserol ve propilenglikol esterlerinin karışımı

0 mg/kg

E480

Dioktil sodyum sülfosaksinat

0 mg/kg

E484

Stearil sitrat

0 mg/kg

E485

441 olarak yeniden isimlendirilmiş

0 mg/kg

E486

Kalsiyum stearol fumarat

0 mg/kg

E487

Sodyum lauril sulfat

0 mg/kg

E488

Etoksile mono ve di gliserid

0 mg/kg

E489

Metil glukosit - hindistan cevizi yağı esteri

0 mg/kg

E490

Propilen glikol

0 mg/kg

E496

Sorbitan trioleat

0 mg/kg

E505

Ferro karbonat

0 mg/kg

E510

Amonyum klorür

0 mg/kg

E518

Magnezyum sülfat

0 mg/kg

E519

Suprik sulfat

0 mg/kg

E537

Ferroheksasiyanomanganat

0 mg/kg

E539

Sodyum tiyosülfat

0 mg/kg

E540

Dikalsiyum pirofosfat

0 mg/kg

E542

Yenilebilir kemik fosfatı

0 mg/kg

E543

Sodyum kalsiyum polifosfat

0 mg/kg

E544

Kalsiyum polifosfatlar

0 mg/kg

E545

Amonyum polifosfatlar

0 mg/kg

E546

Magnezyum pirofosfat

0 mg/kg

E550

Sodyum silikatlar

0 mg/kg

E557

Çinko silikat

0 mg/kg

E571

Amonyum stearat

0 mg/kg

E572

Magnezyum stearat

0 mg/kg

E573

Alüminyum stearat

0 mg/kg

E586

Heksil resorkinol 4-

0 mg/kg

E636

Maltol

0 mg/kg

E637

Etilmaltol

0 mg/kg

E638

Sodyum L-aspartat

0 mg/kg

E639

Alanin DL-

0 mg/kg

E641

Leusin, L-

0 mg/kg

E642

Lisin hidroklorid

0 mg/kg

E710

Spiramisinler

0 mg/kg

E713

Tilosin

0 mg/kg

E906

Benzoik zamkı

0 mg/kg

E908

Pirinç kepeği mumu

0 mg/kg

E909

Spermaceti wax

0 mg/kg

E910

Vaks esterleri

0 mg/kg

E911

Yağ asitlerinin metil esterleri

0 mg/kg

E913

Lanolin

0 mg/kg

E915

Kolofan esterleri

0 mg/kg

E916

Kalsiyum iyodat

0 mg/kg

E917

Potasyum iyodat

0 mg/kg

E918

Nitrogen oksitler

0 mg/kg

E919

Nitrosil klorid

0 mg/kg

E921

L-Sistin

0 mg/kg

E922

Potasyum persülfat

0 mg/kg

E923

Amonyum persülfat

0 mg/kg

E924

Potasyum bromatları

0 mg/kg

E925

Klor

0 mg/kg

E926

Klordioksit

0 mg/kg

E928

Benzoil peroksit

0 mg/kg

E929

Aseton peroksit

0 mg/kg

E930

Kalsiyum peroksit

0 mg/kg

E940

Diklorodiflormetan

0 mg/kg

E945

Kloro penta flor etan

0 mg/kg

E946

Okto flor siklo bütan

0 mg/kg

E956

Alitam

0 mg/kg

E958

Glycyrrhizin

0 mg/kg

E963

Tagatose, D-

0 mg/kg

E964

Poliglisitol şurup

0 mg/kg

E1000

Cholic asit

0 mg/kg

E1001

Kolin Tuzları ve Esterleri

0 mg/kg

E1101

Proteazlar

0 mg/kg

E1102

Glukoz Oksidaz

0 mg/kg

E1104

Lipazlar

0 mg/kg

E1400

Dekstrin

0 mg/kg

E1401

Asitle muamele edilmiş nişasta

0 mg/kg

E1402

Alkali ile muamele edilmiş nişasta

0 mg/kg

E1403

Ağartılmış nişasta

0 mg/kg

E1405

Enzimle muamale edilmiş nişastalar

0 mg/kg

E1411

Di-nişasta gliserol

0 mg/kg

E1421

Asitlendirilmiş Nişasta

0 mg/kg

E1423

Asetillendirilmiş di-nişasta gliserol

0 mg/kg

E1441

Hidroksipropil-di-nişastagliserol

0 mg/kg

E1501

Benzylated hidrokarbonlar

0 mg/kg

E1502

Bütan-1,3-diol

0 mg/kg

E1503

Kastor Yağı

0 mg/kg

E1504

Etil asetat

0 mg/kg

E1516

Gliserol monoasetat

0 mg/kg

E1522

Kalsiyum lignosülfonat, 40-65

0 mg/kg

E1525

Hidroksi etil selüloz

0 mg/kg

yemekkulubum.com Tablo 3-08 – Avrupa Birliği Ülkelerinde Kullanımına İzin Verilmeyen Gıda Katkı Maddeleri Listesi
Kaynak : EU Commision Regulation, No: 1129/2011, Official Journal of the Eurpoen Union, L295, Volume 54, 2011,November 12th. 
Codex Alimantarius Commision, Class Names and the International Numbering System for Food Additives, CAC/GL 36-1989
Türk Gıda Kodeksi, Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği,
www.food-info.net

 

 

Hazırlayan: Gıda Müşavirim

Top