Civa Zehirlenmesi

Civa Zehirlenmesi nedir, belirtileri nelerdir? Civa kanser yapar mı? Kansere neden olan ağır metaller nelerdir? Kanserojen kimyasal maddeler hangileridir.

Civa Zehirlenmesi Nedir, Nasıl Olur?

Civa, kömürün yanması neticesinde atmosfere dağılan duman ve külden, volkanik patlamaların oluşturduğu kül ve tortulardan, bazı tarım ilaçlarından doğaya ve su kaynaklarına karışması ile dolaylı olarak gıdalarımıza bulaşır. Civa doğada organik ya da inorganik olarak bulunabilir. Her iki durumda da insan sağlığı için çok tehlikeli bir maddedir. Özellikle elektroliz işlemi yapılan fabrikaların ve kağıt fabrikalarının atıkları ile doğaya inorganik olarak yayılabilir.

Doğal su kaynaklarının tabanında bulunan civa, yine bu taban çamurunda bulunan organizmalar tarafından daha tehlikeli olan Metil Civa formuna dönüştürülür. Oluşturulan bu yeni civa formu deniz ve tatlı suların dip kısımlarında yaşayan midye, istiridye gibi suyu süzerek beslenen canlıların vücutlarında birikir. Bu canlıları tüketmemiz durumunda ise canlıların vücudunda bulunan tüm civayı kendi vücudumuza almış oluruz. Deniz ve tatlı sularda yaşayan diğer dip balıkları da aynı şekilde yüksek miktarda vücutlarında bu maddeden bulundurabilirler. Gıdalar ile alınan civa vücudumuzda çok uzun süre kalabilir. Böbrekler başta olmak üzere beyinde, fetusta ve diğer doku ve organlarda birikir ve bu doku ve organlara zarar verir. Civa hem beyne hem de fetusa rahatça girebilen tek ağır metaldir. Bu nedenle hem kansere, hem de kalıtımsal hasarlara neden olan bir maddedir (teratojenik). Beyne ulaştığında, merkezi sinir sistemini büyük oranda tahrip eder. FAO ve WHO tarafından ilan edilen, bir hafta boyunca gıdalardan alınabilecek civa miktarı üst limiti vücut ağırlığının kg başına 0,005 mg’dır. Yani 80 kg ağırlığında bir kişi bir haftada 80x0,005=0,4 mg civayı tolere edebilir. Bu miktarın üzerinde vücuda girerse zarar vermesi kaçınılmazdır.

 

Hazırlayan: Gıda Müşavirim

Top