Diyetisyen kimdir görevleri nedir

Diyetisyen kimdir nedir, diyetisyenin görevleri nelerdir, diyetisyen ne iş yapar, diyetisyenin görev ve yetkileri nelerdir, diyetisyenlik mesleği nedir

Diyetisyen kimdir görevleri nedir?

Bu yazıda; diyetisyen kimdir nedir, diyetisyenin görevleri ve yetkileri nelerdir, diyetisyen ne iş yapar ve diyetisyenlik mesleği hakkında bilgiler yer almaktadır.

 

Diyetisyen nedir?

Üniversitelerin sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik eğitim ve öğretim programlarını (4 yıllık) tamamlayarak, Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması almaya hak kazanan ve “Diyetisyen” ünvanını kazanan, diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya yetkili profesyonel sağlık personellerine verilen isimdir. Diyetisyenler bir diğer ismi de Beslenme Uzmanı’dır.

 

Diyetisyenlik nedir?

Tüm bireylerin; büyüme, gelişme ve yaşam boyu sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen; besin öğesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları arayan ve bulan; var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı plânlayan, eğitim veren, eğitim programlarını plânlayan uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

 

Diyetisyenin görevleri

  • Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini incelemek,
  • Toplumun ve bireylerin yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemler alınmasını sağlamak,
  • Besin analizlerini yapmak,
  • Diyet ürünleri geliştirmek,
  • Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetler planlamak,
  • Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmet verilmesi için yemek listelerini düzenlemek,
  • Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlamak,
  • Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitmek,
  • Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve dengeli olmasını sağlamak,
  • Toplumun beslenme düzeyi ve beslenme sorunları ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesi için değerlendirmeler yapmak, plan program ve projeler üretmek ve bunların uygulanması için çalışmalar yapmaktır.

 

Kaynak: tr.wikipedia.org/wiki/Diyetisyen
               www.gercekdiyetisyenler.com

 

Top