Faydalanılan Kaynaklar

Yemek Kulübüm’de yer alan bilgi içeren makaleleri hazırlarken yararlandığımız, faydalandığımız kaynaklar aşağıdaki gibidir.

İNTERNET KAYNAKLARI 

Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 • Dünya Tarım Örgütü (FAO) Resmi İnternet Sayfası, http://www.fao.org
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Resmi İnternet Sayfası, http://www.who.int/en
 • A.B.D. İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) Resmi İnternet Sayfası, http://www.fda.gov
 • Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) Resmi İnternet Sayfası, http://www.efsa.europa.eu/
 • Gıda Standartları Ajansı (FSA) Resmi İnternet Sayfası, http://www.food.gov.uk/
 • Kodeks Alimentarius (CAC) Resmi İnternet Sayfası, http://www.codexalimentarius.org
 • A.B.D. Tarım Bakanlığı (USDA) Resmi İnternet Sayfası, http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
 • A.B.D. Tarım Bakanlığı, Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (USDA, FSIS) Resmi İnternet Sayfası, www.fsis.usda.gov
 • A.B.D. Tarım Bakanlığı, Beslenme Politikası ve Bilgilendirme Merkezi (USDA, CNPP) Resmi İnternet Sayfası, http://www.cnpp.usda.gov     
 • A.B.D. Tarım Bakanlığı, Gıda ve Beslenme Servisi (USDA, FNS) Resmi İnternet Sayfası, http://www.fns.usda.gov
 • A.B.D. Tarım Bakanlığı, Gıda ve Beslenme Servisi, Ulusal Tarım Kütüphanesi (USDA, FNS, NAL) Resmi İnternet Sayfası, http://fnic.nal.usda.gov
 • A.B.D. Tarım Bakanlığı, Ulusal Gıda ve Tarım Enstitüsü (USDA, NIFA) Resmi İnternet Sayfası, http://www.nifa.usda.gov
 • A.B.D. Tarım Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Servisi Resmi İnternet Sayfası, http://www.ars.usda.gov/Services/services.htm
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Resmi İnternet Sayfası, http://www.tarim.gov.tr/
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tük Gıda Kodeksi Resmi İnternet Sayfası, http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat.aspx?OgeId=21
 • AB, Avrupa Komisyonu, Tüketici, Sağlık ve Gıda İcra Ajansı, http://ec.europa.eu/chafea
 • A.B.D. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Hastalık Önleme Sağlık Geliştirme Ofisi Resmi İnternet Sayfası, http://health.gov
 • A.B.D. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Hastalık Önleme Sağlık Geliştirme Ofisi Resmi İnternet Sayfası, http://www.healthypeople.gov
 • A.B.D. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi (CDC) Resmi İnternet Sayfası, http://www.cdc.gov    
 • A.B.D. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Resmi İnternet Sayfası, http://www.nih.gov
 • A.B.D. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) Resmi İnternet Sayfası, http://www.ncbi.nlm.nih.gov
 • A.B.D. Beyaz Saray, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı Ortak Projesi “Let’s Move- Harekete Geç” Resmi İnternet Sayfası, http://www.letsmove.gov
 • A.B.D. Tarım Bakanlığı, “Tüketici Beslenme Bilgilendirme Portalı” Resmi İnternet Sayfası, http://www.nutrition.gov
 • A.B.D. Tarım Bakanlığı, “Tabağımı Seçiyorum Bilgilendirme Portalı” Resmi İnternet Sayfası, http://www.choosemyplate.gov
 • A.B.D. Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK) “Kilo Kontrol Bilgilendirme Ağı” Resmi İnternet Sayfası,  http://win.niddk.nih.gov/index.htm
 • A.B.D. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), Özel Bilgi Servisi (SIS) Resmi İnternet Sayfası, http://sis.nlm.nih.gov/enviro/toxtutor.html
 • A.B.D. Tarım Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Servisi, Standart Referans Ulusal Besin Veritabanı Resmi İnternet Sayfası, http://ndb.nal.usda.gov/ndb
 • Avustralya, Yeni Güney Galler Eyaleti Gıda Otoritesi Resmi İnternet Sayfası, http://www.foodauthority.nsw.gov.au
 • Avustralya-Yeni Zelanda Gıda Standartları Ajansı Resmi İnternet Sayfası, http://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, Diyabet Bilgilendirme Portalı Resmi İnternet Sayfası, http://diyabet.gov.tr
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, Beslenme Bilgilendirme Portalı Resmi İnternet Sayfası, http://beslenme.gov.tr/
 • T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Resmi İnternet Sayfası, http://www.tuik.gov.tr
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Su Ürünleri Hali Müdürlüğü Resmi İnternet Sayfası, http://suurunleri.ibb.gov.tr
 • A.B., Avrupa Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (AGRI) Resmi İnternet Sayfası, http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm
 • A.B., Avrupa Komisyonu, Sağlık ve Tüketiciler Bakanlığı (SANCO) Resmi İnternet Sayfası, http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
 • A.B., Avrupa Komisyonu, Sağlık ve Tüketiciler Bakanlığı (SANCO), Gıda Departmanı Resmi İnternet Sayfası, http://ec.europa.eu/food/index_en.htm
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulusal Gıda Kompozisyonu Veri Tabanı İnternet Sitesi, http://www.turkomp.gov.tr

 

Kurum ve Kuruluşlar

 • Cornell Üniversitesi, Tarım ve Yaşam Bilimleri Koleji Resmi İnternet Sayfası, http://ansci.cals.cornell.edu
 • Oregon Eyaleti Üniversitesi, Linus Pauling Enstitüsü Resmi İnternet Sayfası, http://lpi.oregonstate.edu
 • Amerikan Diyabet Derneği (ADA) Resmi İnternet Sayfası, http://www.diabetes.org/
 • Amerikan Kalp Derneği (AHA) Resmi İnternet Sayfası, http://www.heart.org/
 • Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) Resmi İnternet Sayfası, http://www.eufic.org
 • Yeni Zelanda Beslenme Fonu (NZNF) Resmi İnternet Sayfası, http://www.nutritionfoundation.org.nz/
 • Uluslar arası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILSI) Resmi İnternet Sayfası, http://www.ilsi.org/Europe/Pages/HomePage.aspx
 • Amerika Ulusal Fiziksel Aktivite Planı Birliği (NPAP) Resmi İnternet Sayfası, http://www.physicalactivityplan.org
 • Amerika Çölyak Hastalığı Fonu (CDF) Resmi İnternet Sayfası, www.celiac.org  
 • A.B.D. Ulusal Bilim Akademisi (PNAS) Tutanakları Resmi İnternet Sayfası, http://www.pnas.org
 • Veteriner Hekimler Derneği Resmi İnternet Sitesi, www.veteriner.org.tr
 • Türk Diyabet Vakfı Resmi İnternet Sitesi, http://www.turkdiab.org/
 • Türk Diyabet Cemiyeti Resmi İnternet Sayfası, http://www.diabetcemiyeti.org
 • Gıda Güvenliği Derneği Resmi İnternet Sayfası, http://www.ggd.org.tr
 • Mayo Klinik Resmi İnternet Sayfası, http://www.mayoclinic.org/
 • Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu Resmi İnternet Sayfası, http://www.sagliklitavuk.org
 • Osteoporoz Derneği Resmi İnternet Sayfası, http://www.osteoporoz.org.tr
 • Reading Üniversitesi, Gıda ve Beslenme Bilimi Bölümü Resmi İnternet Sayfası http://www.reading.ac.uk/food/foodbio-home.aspx 

 

Özel Kurumlar ve Sayfalar

 • Uluslar arası Üniversiteler Gıda Bilgi Paylaşım Platformu İnternet Sayfası, http://www.food-info.net/tr/index.htm
 • Vikipedi Özgür Ansiklopedi İnternet Sayfası, http://tr.wikipedia.org/wiki/Ana_Sayfa
 • Karmen Şarapçılık İnternet Sayfası, www.diren.com.tr
 • Doluca Şarapçılık İnternet Sayfası, www.doluca.com
 • Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği İnternet Sayfası, http://www.makarna.org.tr/TR/Index.aspx
 • Dünya Gıda Dergisi İnternet Sayfası, http://www.dunyagida.com.tr

Resim ve Görseller

 

YAZILI KAYNAKLARI 

 • Türk Standartları Enstitüsü, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi
 • Altuğ, Tomris, Introduction to Toxicollogy and Food, CRC Press, New York, 2011
 • Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ders Notları, 1999-2004
 • Çalışkan,D., Erden Çalışır, Z., Gıda Katkı Maddeleri Ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, A.Ü. Eczacılık Fakültesi Dergisi, 2003
 • Kaye Foster-Powell, Susanna HA Holt, and Janette C Brand-Miller, International Table of Glycemic Index and Glycemic Load Values, American Society for Clinical Nutrition, 2002.
 • Avrupa Birliği Gıda Mevzuatı, Avrupa Birliği Komisyon Düzenlemesi (EU No 1129/2011) 2011, Kasım
 • National Library of Medicine, Toxicology Tutorials. http://sis.nlm.nih.gov/enviro/toxtutor.html
 • DEMİRÇEKEN, Fulya G.,  Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler, Kırıkkale Ünv. Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Kırıkkale, 2011
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleği Gelişim ve Eğitim Programı (MEGEP) Yiyecek İçecek Hizmetleri Ders Notları, Ankara, 2011
 • Aksoydan Emine, Yaşlılık ve Beslenme, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726, Ankara, 2008.
 • Samur, Gülhan,. Gebelik ve Emziklilik Döneminde Beslenme, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726, Ankara, 2008.
 • Zhai C, Liuq, Zhang Y, Wang S, Zhang Y, Li S, Qiao Y, Identification of Natural Compound Carnosol as a Novel TRPA1 Receptor Agonist, Molecules 2014, 19(11), 18733-18746.
 • Vergara D, Simeone P, Bettini S, Tinelli A, Valli L, Storelli C, Leo S, Santino A, Maffia M,Antitumor activity of the dietary diterpene carnosol against a panel of human cancer cell lines, Food Funct., 2014,5, 1261- 1269
 • Frankel E.N, Huang S, Aeschbach R and Prior E. Antioxidant Activity of a Rosemary Extract and Its Constituents, CarnosicAcid, Carnosol, and Rosmarinic Acid, in Bulk Oil and Oil-in-Water Emulsion J. Agric. FoodChem. 1996, 44, 131-135.
 • Shinomiya K., Inoue T., Utsu Y., Tokunaga S., Masuoka T., Ohmori A., Kamei C., Hypnotic activities of chamomile and passiflora extracts in sleep-disturbed rats, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Okayama University, Okayama 700-8530, Japan
 • http://www.longwoodherbal.org/burdock/burdock.PDF
 • Working with Ferns: Issues and Applications, H. Fernández et al. (eds.), Springer Science+Business Media, LLC,  2011,  347 DOI 10.1007/978-1-4419-7162-3_24

 

 

 KONULARA GÖRE FAYDALANILAN KAYNAKLAR

 “Acai Berry’nin Faydaları Nelerdir?” Bölümü için Kaynaklar

 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21486000
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22961050
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21569436
 • https://nccih.nih.gov/health/acai
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9354811
 • http://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/lifestyle-guide-11/acai-berry
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Acai_%C3%BCz%C3%BCm%C3%BC,

 

“Zerdeçal'ın Faydaları Nelerdir?” Bölümü için Kaynaklar

 • http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/turmeric-and-curcumin-benefits/
 • http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-662-turmeric.aspx?activeingredientid=662&activeingredientname=turmeric
 • http://www.webmd.boots.com/healthy-eating/features/health-benefits-turmeric
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Zerde%C3%A7al
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22118895
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19721899
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19633869
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23116311
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19841616
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19808779
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751848
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19775769
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22009290
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23143785
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2288822
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21322563

 

“Bal'ın Faydaları Nelerdir?” Bölümü için Kaynaklar

 • http://www.webmd.com/diet/medicinal-uses-of-honey?page=1
 • http://www.beesource.com/resources/usda/honey-composition-and-properties/
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Bal
 • http://www.foodsafetynews.com/2011/11/tests-show-most-store-honey-isnt-honey/#.Vg7gK3rtmkp

 

“Domates'in Faydaları Nelerdir?” Bölümü için Kaynaklar 

 • www.whfoods.com
 • www.ncbi.nlm.nih.gov
 • http://www.cancer.org/index
 • www.umm.edu/health/medical/altmed
 • http://www.webmd.com/food-recipes/health-properties-tomatoes?page=3
 • http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=44
 • http://search.webmd.boots.com/search/search_results/default.aspx?sourceType=undefined&query=tomato&navState=4294967062
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Tomato

 

“Enginar'ın Faydaları Nelerdir?” Bölümü için Kaynaklar 

 • https://www.organicfacts.net/health-benefits/other/health-benefits-of-artichokes.html
 • http://www.webmd.com/diet/amazingly-delicious-healthy-artichoke
 • http://www.nutrition-and-you.com/artichoke.html
 • http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-842-artichoke.aspx?activeingredientid=842&activeingredientname=artichoke
 • http://www.nutrition-and-you.com/artichoke.html
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0072500/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0032607/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0046365/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0055924/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0024130/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Artichoke

 

 “Portakal'ın Faydaları Nelerdir?” Bölümü için Kaynaklar 

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_(fruit)
 • http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=37
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0033405/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0055924/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0061816/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014348/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0027652/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0023199/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0026585/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0025779/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0035450/
 • http://www.diabetes.org/
 • http://www.heart.org/HEARTORG/

  

  “Ceviz'in Faydaları Nelerdir?” Bölümü için Kaynaklar 

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Walnut
 • http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=99
 • http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-depth/nuts/art-20046635
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893411/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2885304/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4124233/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4402197/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257681/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3709881/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3651847/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2696988/

 

    “Fındık'ın Faydaları Nelerdir?” Bölümü için Kaynaklar 

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Hazel
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257681/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2951311/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2683001/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931001/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21272401

 

"Karmin Nedir?" Konu başlığı için kaynaklar

 • http://www.food-info.net/tr/colour/cochineal.htm
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Cochineal
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Carmine
 • Fotoğraf; Mark Dimmitt, Cochineal on Opuntia Engelmannii, 2001

 

"Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir" Konu başlığı için kaynaklar 

 • http://www.rapidhomeremedies.com/how-to-prevent-hair-loss.html
 • http://www.thehealthsite.com/beauty/home-remedies-for-hair-loss-that-actually-work/

 

" Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir" Konu başlığı için kaynaklar

 • http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/hypertension-complementary-alternative-treatments
 • http://everydayroots.com/high-blood-pressure-remedies

 

"Alkali su nedir, yararları ve zararları nelerdir?" Konu başlığı için kaynaklar

 • http://www.uplifers.com/alkali-su-nedir-zayiflamaya-yardimci-olur-mu/

 

"Balsamik sirke nedir, nasıl yapılır?" Konu başlığı için kaynaklar

 • http://italyanca.info/2012/11/aceto-balsamico-balzamik-sirke/
 • https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/chem_background/exsumpdf/grapeseeds_pinebark_508.pdf
 • http://www.nrjournal.com/article/S0271-5317(07)00219-9/pdf
 • http://www.nrjournal.com/article/S0271-5317(01)00342-6/pdf
 • http://www.nrjournal.com/article/S0271-5317(08)00060-2/pdf
 • https://www.fda.gov/downloads/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm269540.pdf

 

"Domates salçası nasıl yapılır, nasıl üretilir?" Konu başlığı için kaynaklar

 • http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sal%C3%A7a%20%C3%9Cretim%20Teknolojisi.pdf
 • http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19789&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sal%C3%A7a

 

"Supplement nedir supplementler zararlı mıdır?" Konu başlığı için kaynaklar

 • http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18729&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=takviye
 • Ersöz, T. "Bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri ile ilgili genel yaklaşım ve sorunlar." MİSED (Türkiye Eczacılar Birliği Yayını/Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi) (2012): 27-28.

 

"Whey protein nedir nelerde bulunur?" Konu başlığı için kaynaklar

 • https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0007114510000991

 

"Arı Sütünün Faydaları ve Kullanımı?" Konu başlığı için kaynaklar

 • http://arastirma.tarim.gov.tr/etae/Belgeler/EgitimBrosur/120-ciftcibro.pdf
 • http://www.aribilim.com/ari-sutu-faydalari.html
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17213647
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3570105?dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0531556503001657

 

"Maydanozun Faydaları Nelerdir?" Konu başlığı için kaynaklar

 • http://www.nutrition-and-you.com/parsley.html
 • http://foodfacts.mercola.com/parsley.html
 • http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=21834
 • http://www.copper.org/consumers/health/papers/cu_health_uk/cu_health_uk.html
 • http://ohioline.osu.edu/hyg-fact/5000/5553.html
 • http://www.livestrong.com/article/431393-parsley-high-blood-pressure/
 • http://munews.missouri.edu/news-releases/2012/0515-breast-cancer-effectively-treated-with-chemical-found-in-celery-parsley-and-spice-by-mu-researchers/
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10615220
 • http://umm.edu/health/medical/pregnancy/staying-healthy-during-pregnancy/folic-acid-prevents-birth-defects
 • http://www.cdc.gov/nchs/fastats/anemia.htm
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17143534

 

"Goji Berry Faydaları Neler, Kullanımı Nasıl olmalı?" Konu başlığı için kaynaklar

 • https://en.m.wikipedia.org/wiki/Goji
 • http://www.astrologyzine.com/himalayan-goji-berries.shtml
 • https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Lycium_barbarum
 • https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lycium_chinense
 • https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lycium 
 • https://www.thesuperfoods.net/goji-berry/benefits-of-himalayan-goji-berries 
 • http://www.gojiberryy.com/ 
 • http://www.healthline.com/health/goji-berry-facts#health-benefits4

 

"Armutun Faydaları Nelerdir?" Konu başlığı için kaynaklar

 • http://www.faydalarizararlari.com/armutun-faydalari/
 • http://yararlarizararlari.com/armudun-faydalari-kalorisi/
 • http://www.armut.gen.tr/armut-cesitleri.html
 • http://iyigelenyiyecekler.com/armudun-faydalari/

 

"Demir Eksikliği (Kansızlık-Anemi) belirtileri neler, ne iyi gelir?" Konu başlığı için kaynaklar

 • Bilkent Üniversitesi , http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/september2002/anemi.htm
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Dairesi Başkanlığı,  http://kanser.gov.tr/kanser/kanserle-mucadele-ederken/1388-anemi-kansızlık.html
 • Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları, Demir Eksikliği Anemisinde Beslenme sakur.uludag.edu.tr/dosya/FR-HYE-04-719-40.pdf

 

"Ananasın Faydaları ve Besin Değerleri" Konu başlığı için kaynaklar

 • http://www.stylecraze.com/articles/amazing-health-benefits-of-pineapples/
 • http://www.livestrong.com/article/412290-what-are-the-benefits-of-eating-pineapple/
 • http://www.newhealthguide.org/Benefits-Of-Pineapple-Juice.html
 • https://www.puregoldpineapples.com.au/health-benefits
 • http://www.medicalnewstoday.com/articles/276903.php

 

Top