Gıda Mühendisi nedir görevleri nelerdir

Gıda mühendisi nedir kimdir, gıda mühendisinin görevleri nelerdir, gıda mühendisi ne iş yapar görev ve yetkileri nelerdir, gıda mühendisliği nedir işi nelerdir

Gıda Mühendisi nedir görevleri nelerdir?

Bu yazıda; gıda mühendisi kimdir nedir, gıda mühendisinin görevleri ve yetkileri nelerdir ne iş yapar ve gıda mühendisliği mesleği hakkında bilgiler yer almaktadır.

  

Gıda Mühendisi nedir?

Üniversitelerin; mühendislik ve ziraat fakültelerinin; gıda mühendisliği eğitim ve öğretim programlarını (4 yıllık) tamamlayarak lisans diploması almaya hak kazanan ve “Gıda Mühendisi” ünvanını kazanan, gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadarki tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda maddelerinin ambalajlanması ve depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrollerinin yapılması, gıda alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi  konularında görev ve sorumluluklar alan kişidir.

 

Gıda Mühendisliği nedir?

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır. 

 

Gıda Mühendisinin görevleri

  • Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından, güvenli besin üretmek,
  • Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek,
  • Gıda hammaddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak,
  • Atıklardan yeni gıdalar üretmek,
  • Hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece gıda çeşitliliğini arttırmak,
  • Hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesinin yanı sıra, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması,
  • Tarımsal üretime paralel olarak gelişen gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda mühendislik nosyonu ile yetiştirilmesidir.

 

Kaynak: www.food.ege.edu.tr

             www.gidamo.org.tr

 

Top