Gıdalara İmalat, Depolama, Taşıma, Satış Ve Hazırlama Aşamalarında Çevreden Bulaşan Kimyasalların Neden Olduğu Sağlık Sorunları

Gıdalara imalat satış ve hazırlama aşamasında hangi kimyasal maddeler bulaşır, hangi kimyasallar toksik etki gösterir, tehlikeli gıda toksinleri hangileridir.

Gıdalara İmalat, Depolama, Taşıma, Satış Ve Hazırlama Aşamalarında Çevreden Bulaşan Kimyasalların Neden Olduğu Sağlık Sorunları

Gıdalara tarladan/çiftlikten çatala gelinceye kadar geçtiği her aşamada çeşitli kimyasallar bulaşabilir. Gıdalara bulaşan bu kimyasallar çevreden, personelden, ürünün doğal yetişme sürecinde gıdaya uygulanmış işleme yöntemlerinden bulaşmış olabilirler. Kısaca gıdalarımıza bulaşan kimyasalları ve bulaşma şekillerini şöyle listeleyebiliriz:   

 • İmalat ve satış alanında kullanılan ve depolanan temizlik ve dezenfeksiyon kimyasalları (çamaşır suyu, tuz ruhu, kostik, dezenfekte edici kimyasallar vb.)
 • İmalat ve satış alanında haşere ve kemirgenlere karşı kullanılan ilaçlar böcek ilaçları (insektisitler),
 • Gıdayı işlemekte kullanılan makinelerde kullanılan makine yağları,
 • Gıda ekipmanlarının kimyasallar ile temizlik ve dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra iyi duruluma işlemi yapılmaması neticesinde ekipmanlar, tencere, tava, tabak üzerinde kalan kimyasallar,
 • Gıda imalat ve satış alanında çalışan bayan personelin, mutfakta hanımların tırnaklarında bulunan ojenin gıdaların içerisine dökülmesi,
 • Gıda imalat ve satış alanında çalışan personelin, mutfakta hanımların yoğun miktarda, parfüm, kolonya gibi koku kullanması sonucu bu kokusunun gıdalara bulaşması,
 • Kimyasallar ile temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapan kişinin ellerini iyi durulamadan ya da eldivenini değiştirmeden gıdaya temas etmesi,
 • Çiğ meyve ve sebzelerde bulunan tarım ilaçları (Pestisitler),
 • Çiğ gıdalara su, toprak ve havadan geçen ağır metaller (Arsenik, Bakır, Kadmiyum, Kurşun, Civa, Selenyum)
 • Gıdanın imalatında kullanılan suyun ağır metaller içermesi, klor oranının istenilenden yüksek olması,
 • Gıda maddesinin özelliklerine uygun ambalaj seçimi yapılmaması neticesinde gıda ve ambalajın etkileşime geçerek ambalajdan gıdaya kimyasal madde geçişi,
 • Antibiyotik vurulmuş ineklerin gerekli olan süreden önce sağılması ve hayvana vurulan antibiyotiğin süte geçmesi,
 • Hayvanlarda var olan veteriner ilaçların kalıntıları,
 • Hayvanlara uygulanan hormonlar ve bunların kalıntıları,
 • Tarım ürünlerinde ve hayvanlarda kullanılan hormonlar,
 • Mangal yaparken, ateş içerisinde yanan plastik vb maddelerden ve mangal odununun oluşturmuş olduğu dumanın [polisiklik aromatik karbonların (PAHs)] ateş üzerindeki gıdaya bulaşması,
 • Bazı bitki, hayvan ve canlıların üretmiş olduğu kimyasal maddeler,

 Bu kimyasalların gıdalara bulaşmasının engellenmesi için gıda güvenliği kurallarına çok dikkat edilmelidir. 

 

Hazırlayan: Gıda Müşavirim 

Top