Tuçe Ece Çelik - Organik Tarım, Kontrol ve Sertifikasyon Nedir

Organik tarım nedir, Organik Tarım, Kontrol ve Sertifikasyon Nedir, organik tarım sertifikasyonu hakkında bilgi

Tuğçe Ece Çelik - Gıda Mühendisi

Organik Tarım, Kontrol ve Sertifikasyon Nedir?

Gıda güvenliği ve güvencesi, temel insanlık haklarından biridir. Gelişen sanayi, kentleşme, hızlı nüfus artışı ve en önemlisi doğal dengenin bozulmasıyla organik tarım çok daha önemli bir hale gelmiştir. Son dönemlere bakıldığında tüketicilerin taleplerinde güvenilir gıdaların tercih edilmesi yönünde önemli değişiklikler görülmektedir.

Organik Tarım Sistemi; tarımsal ilaç suni gübre, hormon, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak, her türlü bitkisel, hayvansal, su ürünleri üretimi ile üretilecek olan girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretildiği ya da temin edildiği, doğal alanlardan organik tarım ilkeleri esasınca ürünlerin toplandığı, ekolojik dengenin korunduğu, gıda güvenliğini esas alan, sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesini, ambalajlanmasını etiketlenmesini, depolanıp, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlayan, her aşaması kontrollü, kayıt altına alınmış ve sertifikalı tarım sistemidir.

Sistem, Bakanlık’ın yetki verdiği kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca yapılmaktadır. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmekle ve tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürün veya girdiyi, yapılan kontrollere ve bu kontrollere ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptıracağı analizlere dayanarak sertifikalandırırlar. Yine bakanlık tarafınca yetkilendirilmiş kontrolörler, organik tarım faaliyetlerinin her aşamasının ilgili mevzuata göre uygulanmasını kontrol etmektedirler. Kontrol; organik tarım faaliyetlerinin yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, düzenli kayıtların tutulması, sonuçların rapor edilmesi, gerek görülmesi halinde ürünün organik niteliğinin laboratuvar analizleri ile test edilmesidir. Kontroller, haberli ve habersiz denetim şeklinde yapılmaktadır.

Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu, işletmenin, organik ürünün ya da girdinin yine mevzuata göre belgelendirilmesi işine sertifikasyon denilmektedir. Sertifikasyon süreci, bakanlığın yetkilendirdiği sertifikerler tarafından yürütülmektedir. Sertifikerler, ürünün, girdinin ya da işletmenin organik olduğuna dair belgeyi onaylamakla görevlidirler.

 

Tuğçe Ece ÇELİK Kimdir?

Gıda Mühendisi

2007 Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. Bakanlık tarafından Organik Üretim sisteminde yetkilendirilmiş, halen bir kuruluşta Organik Üretim Kontrol ve Sertifikasyonu görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Başkent Üniversitesine bağlı olarak Ko-aktif Koçluk Eğitimini tamamlamış, aktif olarak koçluk yapmaktadır.

 

İletişim Bigileri

Linkedin        : https://www.linkedin.com/in/tu%C4%9F%C3%A7e-ece-%C3%A7elik-85ba19102/

Top