Güvenli gıda ne demek, güvenilir gıda nedir, güvenli ve güvenilir gıda nasıl olmalıdır, güvenilir gıda tüketimi nasıl olur, güvenilir gıdalar hakkında

Güvenli Gıda

Bu yazımızda; güvenli gıda tanımı nedir, güvenilir gıda nasıl olmalı özellikleri nelerdir konu başlıkları hakkında bilgiler yer almaktadır.

Yemek Kulübüm - Güvenli ve Güvenilir Gıda

Güvenli Gıda nedir?

Birincil üretim aşamasından başlayarak; çiftlikten/tarladan çatala yani sofralarımıza gelinceye kadar üreticiden tüketiciye gıda zincirinin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşmalardan korunarak hastalık risklerinden arındırılmış gıdaya “Güvenli Gıda” denir.

Peki tüketeceğimiz gıdaları nasıl güvenli hale getirebiliriz?

 

Güvenilir Gıda Nasıl Olmalı?

Güvenilir gıda; her türlü bozulma ve bulaşmaya neden olan etkenlerden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş, sağlık açısından hiçbir risk oluşturmayan ve besin değerini kaybetmemiş gıdalardır bu nedenle raf ömrü boyunca mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel hiçbir risk taşımaması gerekir. Eğer gıda tüketen kişi için bir sağlık riski taşıyorsa o gıdanın güvenli olduğu kabul edilemez.

 

Güvenli Gıda için neler yapmalıyız

Tükettiğimiz gıdaların “Güvenli” ve “Güvenilir” olması için öncelikle Gıda Güvenliği’ni tehdit eden unsurları (gıdalarda sağlık riski oluşturan nedenleri) net bir biçimde belirlemeli ve tanımlamalıyız. Gıda güvenliğini tehdit eden unsurları belirleyip tanımladıktan sonra, gıdalarda sağlık riski oluşturan unsurların gıdalara bulaşmasını önlemeliyiz. Sağlık riski oluşturan unsurların gıdalara bulaşmasını önlemeyi başaramıyorsak, tehlikeli unsuru yok etmek ya da ortadan kaldırmak için işlemler yapmalıyız.  Gıdanın içerisinden tehlikeli unsuru yok ettikten ya da ortadan kaldırdıktan sonra güvenilir hale gelen gıdamızı tüketmeli ya da daha sonra tüketmek üzere uygun şartlarda muhafaza etmeliyiz.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgiyi aşağıda yer alan konu başlıkları altında inceleyebilirsiniz.

 

Top