Mutfakta İngilizce Türkçe terimlerin kısaltmaları ve kısaltma anlamları nelerdir, yabancı sitelerden alınan tariflerdeki İngilizce kısaltmaların anlamları nelerdir

Mutfak Terimleri İçin Kısaltmalar Sözlüğü

Bu sayfada, özellikle İngilizce yemek tarifi sitelerinde ve yabancı kaynaklardan alınan yemek tariflerinde kullanılan kısaltma terimlerin ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Aradığınız kısaltma ve anlamı bu sayfada yer almıyorsa lütfen bize mail atın, listemize ekleyelim.

 

İng.                      : İngilizce

Fr.                        : Fransızca

Lat.                      : Latince

Alm.                    : Almanca

İt.                         : İtalyanca

İsp.                      : İspanyolca

 

OF                         : Fahrenheit (Sıcaklık ölçü birimi)

OK                         : Kelvin (Sıcaklık ölçü birimi)

OC                         : Celcius (Sıcaklık ölçü birimi)

 

kg                        : Kilogram (ağırlık ölçü birimi)

gr                         : Gram (ağırlık ölçü birimi) – [1 kg=1.000 gr]

mg                       : Mili gram (ağırlık ölçü birimi) [1kg=1.000.000 mg]

µg                        : Mikro gram (ağırlık ölçü birimi) [1kg=1.000.000.000 µg]

lb, lbs                  : Pound, Libre (ağırlık ölçü birimi)

oz                        : Ounce (ağırlık ölçü birimi)

 

m                         : Metre (uzunluk ölçü birimi)

cm                       : Santi metre (uzunluk ölçü birimi)

mm                     : Mili metre (uzunluk ölçü birimi)

ft                         : Feet (uzunluk ölçü birimi)

yd                        : Yard (uzunluk ölçü birimi)

in                         : Inch (uzunluk ölçü birimi)

 

L, lt                      : Litre (hacim ölçü birimi)

cl                          : Santi litre (hacim ölçü birimi)

ml                        : Mili litre (hacim ölçü birimi)

fl oz                     : Ounce (hacim ölçü birimi)

gal                       : Gallon (hacim ölçü birimi)

 

cal                        : Kalori

kcal                      : Kilo Kalori

 

pH                        : Bir sıvı maddenin asitlik veya bazlık derecesini gösteren ölçü birimi.

 

Pkg                       : Package – Paket

Sq                         : Square – Kare

Tbsp                     : Table Spoon – Yemek Kaşığı

Tr                         : Trace – Eser miktarda, çok çok az (Bu kısaltma web sitemizde yabancı kaynaklı tablolarda sıklıkla kullanılmaktadır.)

Tsp                       : Tea Spoon – Çay Kaşığı

NA                        : Not available – Mevcut Değil, yok

 

O2                        :Oksijen elementinin simgesi

Ca                        : Kalsiyum elementinin simgesi

K                          : Potasyum elementinin simgesi

Na                       : Sodyum elementinin simgesi

P                          : Fosfor elementinin simgesi

PO4                      : Fosfat bileşiğinin simgesi

HCl                      : Hidroklorik Asit bileşiğinin simgesi

H2SO4                : Sülfirik Asit Bileşiğinin simgesi

Cl                         : Klor elementinin simgesi

Mg                       : Magnezyum elementinin simgesi

Fe                        : Demir elementinin simgesi

Cu                        : Bakır elentinin simgesi

Zn                        : Çinko elementinin simgesi

Mn                       : Manganez

Co                        : Kobalt elementinin simgesi

Ni                        : Nikel elementinin simgesi

F                          : Flor elementinin simgesi

I                           : İyot elementinin simgesi

Se                        : Selenyum elementinin simgesi

Mo                       : Molibden elementinin simgesi

 

 

ADI                      : Acceptable Daily Intake - Kabul Edilebilir Günlük Alım Miktarı (mg/kg)

BM                      : Basal Metabolism – Bazal Metabolizma

BMR                    : Basal Metabolism Rate – Bazal Metabolizma Hızı

 

BRC                      : British Retail Consortium Global Standarts- İngiliz Perakende Konsersiyumu Global Standartları

CAC                      : Codex Alimentarius Commission - Uluslararası Gıda Standartları Komisyonu

EFSA                     : The European Food Safety Authority - Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi

FAO                      : Food and Agriculture Organization - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü

FDA                      : Food and Drug Administration - Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi

FUFOSE                 : Functional Food Science in Europe – Avrupa’da Fonksiyonel Gıda Bilimi

GAP                      : Good Agriculture Procedures -  İyi Tarım Uygulamaları

GMP                     : Good Manifacture Procedures - İyi Üretim Uygulamaları

GHP                      : Good Hygiene Procedeures - İyi Hijyen Uygulamaları

GRAS                  : Generally Recognized as Safe – Genel Olarak Güvenilir Kabul Edilen

GTHB                    : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

H-ORAC                : Hydrophilic - Oxygen Radical Antioxidant Capacity – Suda Çözünebilen Oksijen Radikali Absorbe Etme Kapasitesi

HACCP                  :Hazard Analysis on Criticl Control Point - Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Yöntemi

HDL                      : High Density Lipoproteins - Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein

HDPE                    : High Density Polyethylene – Yüksek Yoğunluklu Polietilen

HFCS                    : High Fructose Corn Syrup – Yüksek Fruktoz İçerikli Mısır Şurubu

IFS                        : International Food Standarts - Uluslararası Gıda Standartı

INS                       : International Numbering System – Uluslar arası Numaralandırma Sistemi

IU                         : International Unit – Uluslar arası Birim

IQF                       : Individually Quick Frozen – Tek başına Hızlı Dondurulmuş

JECFA                   : The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - Gıda Katkı Maddeleri FAO / WHO Ortak Uzmanlar Komitesi

L-ORAC                : Lipophilic - Oxygen Radical Antioxidant Capacity – Yağda Çözünebilen Oksijen Radikali Absorbe Etme Kapasitesi

LD50                     : Lethal Dose - Ölümcül Doz

LDL                      : Low Density Lipoprotein - Düşük Yoğunluklu Lipoprotein

LDPE                    : Low Density Polyethylene – Düşük Yoğunluklu Polietilen

MAP                     : Modified Atmosphere Packaging – Modifiye Atmosfer ile Paketleme

ML                        : Maximum Level – Maksimum Seviye

MLD                     : Minimum Lethal Dose – En az Öldürücü Doz

NOAEL                : No Observed Adverse Effect Level – Hiçbir Yan Etki Gözlenmeyen Miktar

ORAC                   : Oxygen Radical Antioxidant Capacity - Oksijen Radikali Absorbe Etme Kapasitesi

PAL                      : Physical Activity Rate – Fiziksel Aktivite Hızı

PE                         : Polyethylene – Poli Etilen

PP                        : Polipropylene – Poli Propilen

Ppb                      : parts per billion – Milyar da Bir

Ppm                     : parts per million – Milyon da Bir

PVC                      : Polyvinyl Cloride – Poli Vinil Klorür

QS                        : Quantum Satis –Kullanımı miktara bağlı olmadan güvenli kabul edilen gıda katkı maddeleri için kullanılan terim.

RDA                     : Recommended Dietary Allowance – Tavsiye Edilen Tüketim Miktar

RE                        : Retinol Equivalent – Retinol Eşdeğeri

spp                       : Species – Tür, variyete

SKT                       : Son Kullanma Tarihi

STT                       : Son Tüketim Tarihi

TETT                     : Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi

TGK                      : Türk Gıda Kodeksi

UHT                      : Ultra High Temprature – Çok Yüksek Sıcaklık Uygulaması

WHO                    : World Health Organization - Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü

Top