Mikrobiyolojik risk etmenleri, kimyasal riskler risk etmenleri ve fiziksel risk etmenlerinin gıdalara bulaşması nasıl önlenir? Gıdalardaki riskler nelerdir?

Hastalık Yapan Risklerin Gıdalara Bulaşmasının Önlenmesi

Yemek Kulübüm - Risklerin Gıdalara Bulaşmasının Önlenmesi

Hastalık Yapan Risklerin Gıdalara Bulaşması Nasıl Önlenir?

Gıda işletmeleri, güvenli gıda üretimi yapmak, tüketicilere güvenli gıdalar ulaştırmak ve sunmak için özel olarak üretilmiş birçok ekipman kullanmaktadır. Bu ekipmanların yanı sıra güvenli gıda üretimi için geliştirilmiş birçok Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi de yine işletmelerde uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin uygulamış olduğu Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, gıda üretimi için temin edilen hammaddeden, gıdanın tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm basamakları kapsayan detaylı ve uzun süreçlerdir. İşletmeler tarafından uygulanan bazı Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri şunlardır. 

HACCP: Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Yöntemi

GMP: İyi Üretim Uygulamaları

GHP: İyi Hijyen Uygulamaları

BRC: Perakende Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

GAP: İyi Tarım Uygulamaları

IFS: Uluslararası Gıda Standartı

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin isimleri farklı farklı olsa da hepsinin ortak amacı sağlıklı, kaliteli ve güvenilir hammaddeyi tedarik etmek, imalat, depolama ve nakliye sırasında bu hammaddeye sağlık riski oluşturacak tüm unsurların bulaşmasını engellemek, gıdanın içerisinde sağlık riski oluşturacak unsurları yok etmektedir.

Gıda işletmeleri, tüketicilerine sağlıklı ve güvenilir gıdalar sunmak için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini kullanırlarken bu sistemleri yönetecek ve takip edecek uzman kişileri de bünyelerinde çalıştırmaktadırlar. Gıda işletmelerinin, gıda güvenliğini sağlamak için yararlandıkları uzmanların en başında Gıda Mühendisleri gelmektedir. Uzun eğitim hayatları boyunca insanların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketebilmeleri için eğitim alan gıda mühendisleri biz tüketicilerin güvenilir gıda tüketebilmesi için tıp doktorları gibi çok önemli bir görev icra ederler ve halk sağlığı için büyük önemi olan birer güven kaynağıdırlar.

Büyük gıda işletmeleri, gıda güvenliğini sağlamak için bünyelerinde birden çok gıda mühendisi çalıştırmasına karşılık küçük gıda işletmeleri gıda mühendisi çalıştırmamaktadır. Çünkü ilgili yasal mevzuat gereği ülkemizde belli şartların altında kalan küçük gıda işletmelerinin gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Oysa ki ülkemizde gıda imalat sanayinin %70-80’i küçük işletmelerden oluşmaktadır. Bu da demek oluyor ki ülkemizde imal edilen gıdaların büyük çoğunluğu gıda güvenliği konusunda uzman olan kişiler tarafından kontrol edilmeden satışa sunulmaktadır. Bir başka deyişle ülkemizde imal edilen gıdaların büyük çoğunluğu hileli, tağşiş edilmiş ve sağlığa zararlı olsa bile kontrolsüzce satışa sunulmaktadır.

Gıda güvenliği konusunda biz tüketiciler de evlerimizde mutfak hijyenimize gereken hassasiyeti pek tabi göstermekteyiz ancak bazı eksik ya da yanlış bildiğimiz hususlar sağlığımızı tehdit edebilmektedir. Gıda imalatı ve gıda satışı yapan işletmelerde gıda güvenliği kuralları ve şartları ne ise evimizde mutfağımızda da aynı şartların ve kuralların geçerli olduğunu unutmayalım. Değişen tek şey mutfak ve imalathanenin boyutları ve kullanılan ekipmanlardır. Bu nedenle gıda güvenliği konusunda anlattığımız konular yalnızca imalathaneler için geçerli değil, aynı zamanda mutfağımız için de geçerlidir. Bu bilinçle gıda güvenliği konusunda hem mutfağımızda hem de alışverişlerimizde aynı dikkati ve hassasiyeti göstermemiz sağlığımız için daha faydalı olacaktır.

 

Hazırlayan: Gıda Müşavirim

Top